น้ำยา Longlife Batt ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

น้ำยา Longlife Batt
ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ไฟเรียบ
สตาร์ทติดง่าย เหมาะสำหรับร้านขายแบตมือสอง